Afark

HAKKIMIZDA

Bizimle tanıştığınızda öncelikle sizi dinler, ticari ve iletişim hedeflerinizi anlamaya çalışırız. Ardından ürün, hizmetler ve şirket imajınıza yönelik yapmış ve yapıyor olduğunuz tüm iletişim faaliyetlerinizi inceler ve hedeflerinizle uyumunu derinlemesine analiz ederiz. Bu verileri kendi yapmış olduğumuz pazar, tüketici ve rakip analizleriyle birleştirerek size, hedeflerinize giden yolda bir ‘Stratejik Eylem Planı’ hazırlarız.

Bu strateji dosyası, tercih edilecek iletişim modeli, buna bağlı alınacak aksiyonlar, bu aksiyonların gerekçeleri, uygulama için seçilecek mecralar, son olarak hedef kitlede oluşturması beklenen tutum ve davranış değişikliklerini içerir. Böylece markanız adına sonuç odaklı ve uzun soluklu zihinsel üretim sürecimiz başlar.