MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Medya İlişkileri günümüzde firmaların iş ve iletişim hedeflerine ulaşmalarında stratejik bir öneme sahiptir. Firmalar, marka elçisi olarak görmek istediği mevcut ve potansiyel hedef gruplarına ancak kitle iletişim araçları üzerinden efektif bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bu sürecin başarıyla yürütülmesi için ise stratejiden uygulamaya uzanan bir eylem planı hayata geçirilir.

HALKLA İLİŞKİLER

Yapılan iletişim faaliyetlerinin sadece kurumun algısına yönelik olması yeterli olmamakta, bu manada PR’dan beklenen her geçen gün artmaktadır. Şirketler haklı olarak ortaya konan iletişim çabalarının kurum algısının yanı sıra ürün ya da hizmetlerinin tanıtımı ve satışına hizmet etmesini beklemektedirler.

İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Günümüz iş dünyasında ürün ve hizmetler her geçen gün birbirine benzemekte, aralarındaki farklar azalmaktadır. Böyle bir durumda standart ürün ve hizmet üretimi şirketlerin hayatiyetlerini devam ettirmelerini oldukça zorlaştırıyor. Bu noktada “İş Geliştirme” hayati bir önem kazanıyor.

TİCARET DANIŞMANLIĞI

Raporlar uluslararası ticaretin dünya ticaret hacminde her geçen gün daha fazla pay sahibi olduğunu gösteriyor. Artık rakipler sadece aynı şehir ve ülkeden değil dünyanın her yerinden olabilmektedir. Bu durum artarak devam edecektir. Tüketiciler de markaların milliyetine değil, kendilerine sağladığı faydaya odaklanmış durumdalar. Dolayısıyla tehdit gibi görünen bu durum aynı zamanda bir fırsat olarak ortaya çıkıyor.

ETKİNLİK YÖNETİMİ

Hedef kitleyle doğrudan iletişimin ortamlarını sağlayan etkinlik yönetimi her kurumun dikkatle ele alması gereken bir unsurdur. Bazen basına yönelik olan etkinlikler tasarlanacağı gibi, bazen de direkt tüketiciyle bir araya gelinecek etkinlikler düzenlenebilir. Basın buluşmaları, geziler, kurum içi ve kurum dışı motivasyon organizasyonları, eğitim amaçlı etkinlikler, ürün lansman aktiviteleri gibi daha bir çok başlıkta ele alınabilecek etkinlik yönetimi günümüzde kurumların profesyonelce yaklaşması gereken bir başlıktır.

SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ

Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin hem toplum hem de ticari kuruluşlar için birçok kazanım içerdiği günümüzde bilinen bir gerçek. Firmalar kazanımlarını toplumla paylaşma, daha iyi bir toplum ve çevre oluşturma adına bazı faaliyetlerde bulunurlar. Bunlar bazen firmanın iş alanıyla ilgili olabildiği gibi bazen de toplumun nezdinde en çok itibar sağlayan ya da ihtiyaç duyulan konularda da olabilir.

SPONSORLUK İLETİŞİMİ

Markalar doğru sponsorluk tercihleriyle marka algılarına ciddi katkılarda bulunabilir, mesajlarını hedef kitlesine doğrudan ulaştırabilir, diğer iletişim faaliyetleriyle bir bütünlük oluşturabilirler. Markalar sponsorluk kanalıyla tüketicisine dolaylı yollardan değil direkt olarak ulaşır, bir taraftan mesajlarını aktarırken diğer taraftan tüketici zihninde doğru bir marka konumlandırması yapmış olurlar.

KRİZ İLETİŞİMİ

Markalar için hayati öneme sahip bir konu olan kriz iletişimi sıra dışı bir iletişim yönetimi gerektirir. Kriz zamanında hiç olmadığı kadar yoğun ancak bir o kadar da dikkatli bir iletişim yürütülmesi gerekir. Çünkü asırlık markaların krizleri iyi yönetemedikleri için büyük maddi zararlara ve imaj kaybına uğradıkları hatta kimi markaların yok oldukları bir gerçektir.

DİJİTAL İLETİŞİM

Dijital platformların artmasıyla birlikte markalar artık müşterileri ve sosyal paydaşlarıyla bu yeni mecralarda ilişki oluşturma gereği duyuyorlar. İçerikler ve iletişim biçimleri klasik mecralardan çok farklılık gösteriyor. Bu mecraları kullanan hedef kitlenin yaş ve alışkanlıklarının da klasik mecra takipçilerinden farklı olması bu sonucu getiriyor. Burada yapılması gereken bu yeni mecraların gerekliliklerine uygun iletişim içerikleri ve iletişim biçimlerini profesyonelce tasarlamak ve hayata geçirmek.